viernes, 8 de abril de 2016

PEDRALBA TINDRÀ VARIANT I NO SERÀ PEL RIU


Ahir vàrem començar el dia revisant la revisió (!!) que estem fent de l'Ordre d'Aprofitaments Forestals i que parteix de que les tasques d'aprofitament sempre seran una conseqüència de la millora ecològica del bosc. Es garantirà una adequada gestió forestal, confiem en les empreses del sector per a portar-la a terme i la millora del control la vincularem a que la Conselleria sempre estiga en el disseny de les operacions. Els Plecs de Condicions han de ser previs i que no siga necessari, com ens ha passat a nosaltres, que, a posteriori, s'haja d'incloure una correcció en el Diari Oficial de la Generalitat per assegurar determinats requisits com ara l'afectació de zones incloses en Xarxa Natura 2000.

La segona estació del dia va ser un tema delicat (en realitat, la majoria ho són): la variant de Pedralba. Vàrem tindre una reunió amb Presidència de la Diputació per buscar una alternativa a la carretera que, en el seu dia, havia dissenyat el PP i que està aprovada tot i que afecta de manera molt greu el Parc Natural del Túria. Responsabilitat de la nostra Conselleria, i així ho farem, és evitar de totes totes que la nova carretera es carregue el Parc i, conjuntament amb Diputació, buscarem un disseny alternatiu. Sabem que la protecció del Parc complicarà un poc l'obra però millor això que la incoherència de fer vies de tràfic en zones de màxima protecció, millor això que haver de penedir-se després. Hi ha d'haver variant, això és indiscutible, però no pot ser la proposta actual. Dilluns els tècnics de Diputació i Conselleria es posaran a treballar conjuntament a estudiar les possibilitats.

De la seu de la Diputació, amb retard, anàrem a Almassora on vàrem presentar la campanya “Recicla”, que pretén sensibilitzar la població sobre la necessitats de separar els residus elèctrics i electrònics de la resta del fem. Durant dos mesos, diferents equips recorreran poblacions d'entre 20 i 50.000 habitants donant informació i facilitant la recollida d'este tipus de residus. Alguns dels eslògans que usen són molt explícits: “Reciclar un televisor salva 80.000 litres d'aigua potable", "El 93% dels components d'un PC són reciclable" o "Reciclar una nevera preserva el CO2 que absorbeixen 13.500 arbres”.

I ja que estàvem a Almassora, l'alcaldessa Susanna Nicolau i el regidor Xavier Trenco ens van portar al barri del Serrallo. Allà, acompanyats de membres de l'Associació de Veïns, hem parlat de les molèsties que els causen les instal·lacions petrolieres del Port de Castelló. Les cases estan a poc més de 200 metres de la petroquímica i resulta imprescindible mesurar l'afectació que pot tindre eixa proximitat en la salut de les persones... i, a més de mesurar, reclamen iniciatives de minoració d'impactes.

De vesprada, hem reunit el grup que dins la Conselleria treballa en l'estratègia de Canvi Climàtic. Estem en plena tasca de revisar l’estratègia que ens vàrem trobar. És complicat. El seguiment de les nostres polítiques indiquen que tot el que estem fent és coherent amb línies de mitigació i adaptació però encara hem d’apretar més en el disseny de programes, accions i controls de resultats transversals de tot el Govern. A mida que avance la revisió que estem fent l’anirem obrint a la resta de departaments, a especialistes i als agents socials amb l’objectiu de tindre a finals d’any una estratègia definida.

No hay comentarios: